Xanor 2mg

kr22.00

Indikationer:

Xanax ärordinerat för patienter somlider av depression, panikstörningochångest. Xanax användsförattbehandla patienter somlider av övergåendesymtompåångest, ångestisamband med depression ellergeneraliseradångestsyndrom (GAD).

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av Xanax berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. För Att Minska Risken För Symtom Kanen specialist vägleda dig förattbörja ta Xanax ienlåg dos ochstegvisstegdos.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Xanax, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Xanax kan innehållas ådana komponenter som kanorsakao gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem. Fråga specialisten förytterligare information. Innan du använder Xanax, berättaförspecialisten din medicinska historia.