Stilnoct 10mg

kr20.00

Indikationer:

STILNOX rekommenderas för exakt behandling av sömnstörningar hos vuxna. STILNOX fungerargenomattbinda till vissaplatserisinnetsom ger vila.

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av STILNOX berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. För Att Minska Risken För Symtom Kanen specialist vägleda dig förattbörja ta STILNOX vid enlåg dos ochstegvisstegdos.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder STILNOX, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte.. Fråga specialisten förytterligare information. Försökattinte ta det om du är gravid. Försök Att Inte Erbjuda STILNOX till barn.