Rivotril 2mg

kr25.00

Indikationer:

Rivotril ärindicerat för patienter som uppleverbeslags problem ochoro. Rivotril ärocksågodkänd föratt patienten har panic attacker. Rivotril användsdessutom somen del av behandlingen av enspecifikviloproblemsomkallas REM Sleep Behavior Disorder.

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av Rivotril berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. För Att Minska Risken För Symtom Kanen specialist vägleda dig förattbörja ta Rivotril vid enlåg dos ochstegvisstegdos. Undvik Att Dricka Grapefruktjuice Samtidigt Som du tar Rivotrileftersom det kanbyggauppnivåerna av klonazepamidittblod.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använderRivotril, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Rivotril kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem. Fråga specialisten förytterligare information. Försökattintegereceptet till någonannan person, oavsett om de har symtomsom du. Det kanvaradestruktivtförindivideratt ta dettaläkemedel om deras specialist inte har rekommenderat det.