Morfin 60mg

kr18.00

Indikationer:

Morfin äroftagodkändsom “off-label” förattbotasmärta hos sjuka barn. Morfin kan varaettbättrevalför dem somlider av svårsmärta. Morfin används för attlugna de extrema lösatarmarna.

Category:

Description

 

Hur man tar:

Intag av morfin berorpå läkemedels situationen, reaktionpåbehandlingochlaboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Fråga din specialist innan du ändrardoseringen. Användaldrig morfin istörresummor, ellerlängreängodkänd.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Morphine, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Morfin kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem.Innan du använder Morphine, berätta specialist för din medicinskahistoria.Morfin kanorsakaandnings depression.