Methadone 40mg

kr21.00

Indikationer:

Metadon är indicerat för personer som lider av lågt blodtryck, andningsdepression och lång samt arm aktivitet. Metadon används för lång varigbotning av narkotik amissbruk.

 

 

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av metadon berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Metadon kan orsaka en omständighet som påverkar hjärtrytmen. Denna medicineringkangöra dig distraherad. Användning av alkoholkangöra dig merdistraheradellertrött.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du användermetadon, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Metadon kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem. Barn somoavsiktligt tar dennamedicin har hög risk fördödsfallfrånöverdosering. De flestapuls problem har uppstått hos individer som använder stor dosering av metadon för smart lindring. Försökattinteöka din doseringeller ta det här läkemedlet oftare än övervakat.