Lyrica 300mg

kr24.00

Indikationer:

LYRICA ärordinerat för administrering av neuropatisk smart aisamband med diabetisk periferneuropatioch postherpetic neuralgi. Lyrica används med olika läkemedel för attbehandla vissatyper av anfall (centralaanfall).

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av Lyrica berorpå läkemedels situationen, reaktionpåbehandlingochlaboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. För Att Minska Risken För Reaktioner Kan din specialist vägleda dig förattbörjadettaläkemedelienlåg dos ochregelbundetöka din dosering. Används Detta Läkemedel Ofta För Att Dra Största Nytta av det

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Lyrica, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerint. Vuxna ska vara överkänsliga mot biverkningarna av dessa läkemedel, särskiltlatskap, instabilitet och distraktion..