Ketogan 5mg

kr19.00

Indikationer

Ketogan rekommenderas för patienten somintelider av sömn (ensömnstörning) ochsnabbögonrörelse (RBD); ensömnstörningrelaterad till (ADHD); ensömnstörningärpågrund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerareochvila problem påbarnen.

 

Category:

Description

Hur man tar

Ta Ketogan med ellerutan mat somsamordnad av en specialist. Intag av Ketogan berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. För Att Minska Risken För Symtom Kanen specialist vägleda dig förattbörja ta Ketogan vid enlåg dos ochstegvisstegdos.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använderKetogan, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Ketogan kan innehållas ådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svar eller olika problem. Fråga specialisten förytterligare information. Innan du använderKetogan, berätta för specialisten din medicinskahistoria.