Imovane 7.5mg

kr21.00

Indikationer:

Imovane bordeanvändas av personer för vilka irriterad sömn ger problem attfungera under dagen. Den till fälliga hanteringen av sömn störningbeskrivs av sömnstörningar, upprepadenattväckningarellertidigamorgonväckningar.

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av Imovane beror på läkemedel situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Imovane-medicinmåstetas precis somgodkänd av enspecialistläkare. Imovanekanintetasimerän 7 till 10 kontinuerligadagar. Slutainte ta dettaläkemedelutanattrådgöra med din läkare.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använderImovane, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte.. Användningen av Imovaneefteratt ha druckitalkoholökarriskenför extrema symtom, till exempel andningssvårigheter och övningar utan att vara uppmärksam