Concerta 54mg

kr25.00

Indikation:

Concerta är indicerat för att bota ADHD hos barn 6 år och äldre, tonåringar och vuxna upp till 65 år. Concerta demonstreras som en nödvändig del av behandlings programmet för ADHD som kan innehålla olika åtgärder (mentala, lärorika, sociala). Konkretabehandling kan inte anges för alla personer med ADHD.

Category:

Description

Hur man tar:

Ta Concreta med eller utan mat som samordnad av en specialist. Intag av Concreta beror på läkemedels situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Ta detta recept rutinmässigt för att dra nytta av det. För att göra det möjligt för dig att återkalla, ta det samma tid varje dag. Din specialist kan vägleda dig för stegvis stegning eller neka din dosering. På samma sätt, om du har använt det ganska länge, sluta inte använda denna medicin plötsligt utan att rådgöra med din specialist.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Concreta, fråga specialist om du är överkänslig mot det eller inte. Concreta kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka ogynnsamt överkänsliga svar eller olika problem. Försök att inte ta Concerta om du har Tourettes sjukdom eller en familjehistoria för Tourettes syndrom. Denna medicinering kan göra dig distraherad. Alkohol kan göra dig mer distraherad. Om det används ganska länge kan detta läkemedel påverka barnets utvecklingshastighet och vikt.