En kort guide till att köpa ångestdämpande medicin

Ångest är en naturlig mänsklig reaktion på upplevda psykologiska och fysiska hot. Denna reaktion är fullkomligt normal, men har en tendens att bli patologisk för somliga. Om ångestreaktionen är för stark i förhållande till händelsen som utlöser det, så kan ångest medicinering vara lämplig.  Sjuklig ångest är inte helt trivialt att separera från vad som anses vara vanlig ångest. Man brukar dock säga att det blir ett patologiskt problem då personen har återkommande ångest som stör det dagliga livet. Som tur är finns det många läkemedel man kan shoppa för att komma underfund med dilemmat.

Tabletter mot ångest som behandlingsmetod

Det finns många metoder som används för att behandla ångest. Den vanligaste läkemedelsmässiga behandlingsmetoden är att använda sig av lugnande medicin vid ångest. Bensodiazepiner är ett läkemedel som hanterar ångest mycket effektivt, med förhållandevis låg risk för patienten om det används på rätt sätt.

Att beställa denna klass av ångestdämpande medicin har dock några nackdelar. Det finns välkända bieffekter som sömnsvårigheter, ökad tolerans efter lång tids användning och till och med beroende.

Medicinering måste dessutom utföras i samband med olika psykologiska behandlingsformer. Idag används en rad olika mediciner för att dämpa ångest, och det är inte ovanligt att läkare rekommenderar en kombination av olika preparat. Att köpa receptfria läkemedel mot ångest på egen hand kräver att man utför utförlig efterforskning.

Du bör inte ta ångestdämpande mediciner i samband med alkohol eller andra droger. För äldre personer är det också viktigt att dosen anpassas noggrant för att motverka att det sker någon ansamling av preparatet i kroppen. De vanligaste bieffekterna är följande:

  • Nedsatt koordination
  • Trötthet
  • Förvirring och yrsel
  • Minnesproblem

Mediciner mot ångest

Ångest är mycket vanligt. På grund av att så pass många människor lider av åkomman har det också utvecklats många olika mediciner. Olika mediciner passar olika människor och det är just därför det finns så stor variation. Receptfria läkemedel mot ångest är svåra att hitta, då de är väldigt tunga mediciner. Om du har recept kan de dock skaffas billigt. Nedan är några läkemedelskategorier som används för att bekämpa ångest:

  • Selektiva seratoninåterupptagshämmare, på engelska selective seratonin reuptke inhibitor (SSRI)
  • Seratonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, på engelska seratonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)
  • Tricykliska antidepressiva (TCA)
  • Bensodiazipiner (Xanax, Valium, osv)
  • Betablockerare
  • Buspiron

Ångest är en psykologisk åkomma som blir allt vanligare. Antalet som lider av ångest har på bara några dekader fördubblats. Läkemedels- och sjukvårdsbranschen arbetar intensivt med att få bukt på problemet. För att veta om det är lämpligt för just dig att köpa medicin mot ångest receptfritt krävs det att en ordentlig sjukvårdsundersökning. Typen av ångest, det vill säga om det gäller panikattacker, social ångest, fobier, generell ångest eller en kombination av dessa.  Att köpa läkemedel går alldeles utmärkt. Se bara till att undersöka saken noggrant.

Showing 1–12 of 15 results

Active Filters: Clear Filters